Κάστρο της Μεθώνης

Το Κάστρο της Μεθώνης – ουσιαστικά, καστροπολιτεία – είναι από τα σημαντικότερα και ωραιότερα του Ελλαδικού χώρου. Χτίστηκε από τους Βενετούς όταν έγιναν κύριοι της πόλης το 1209. Είναι χτισμένο σε στρατηγική θέση, σε έναν βράχο που εισχωρεί στην θάλασσα και χωρίζεται από την ξηρά με τεχνητή τάφρο.

Σήμερα το φρούριο, αν και σε ερείπια, εξακολουθεί να είναι εντυπωσιακό. Το Κάστρο της Μεθώνης καταλαμβάνει ολόκληρη την έκταση του ακρωτηρίου και της νοτιοδυτικής ακτής στο μικρό νησάκι που είναι επίσης περιφρουρημένο με έναν οκτάγωνο πύργο που προστατεύεται από τη θάλασσα στις τρεις πλευρές του (πηγή: kastra.eu).

m

Instagram

@ My_wedding_day

Follow Us

Solene@qodeinteractive.com